Creació de zones de descans amb bancs moderns i resistents de fosa dúctil, formigó i fusta.