Gregal

SD20001-011

Descripció

MATERIAL: Monòlit fabricat amb acer de 8mm (model Gregal I amb 10mm) galvanitzat i lacat amb polièster curat a 180º. Placa per retolació d’alumini 3mm lacada amb polièster curat a 180º enganxada a l’estructura d’acer.


IMPRESSIÓ: Impressió directe i envernissada amb polièster curat a 180º

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part).

COLOR ACABAT: Estructura: corten (altres colors consultar) Placa retolació segons disseny de la gràfica.