Boca de Clau

BL12AG

Descripció

  • Realitzat en fosa dúctil, en gràfic esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
  • Pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
  • Marcatge genèric: AIGUA