Tabouret

TC36FR

Descripció

  • Realitzada en fosa dúctil, en gràfic esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
  • Pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
  • Boca de clau metàl·lica amb relleu antilliscant.
  • Boca de clau articulada antirobatori amb esquerda en el marc, per facilitar la seva obertura.