Con simètric

P8

Descripció

Element de la infraestructura urbana que permet l'accés, des de la superfície, a diverses instal·lacions subterrànies de serveis públics: canonades de sistemes de clavegueram, xarxes de distribució d'energia elèctrica, telèfons o gas natural.

  • Fabricat en formigó en massa.
    Inclou els forats per inserir els patés.
    Resistència a la compressió 350kg / cm² segons UNE 83300 • 3 • 4/84, 8313/90 i 83301/91.
Veure més...