Cóncava

RV50FR

Descripció


Descripció

Cóncava està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment en vorals i cunetes.

  • Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
  • Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
  • Reixa PMR compleix amb el decret francès nº 2006-1657 i 2006-1658 de 15 de gener de l'any 2007.
  • Espai entre barrots de <20mm, evitant riscos per crosses o rodes de cadires de rodes.
  • Articulada antirobatori.
  • Tancament mitjançant sistema Elastic1.
  • Superfície metàl·lica antilliscant.
  • Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
Veure més...