IBERDROLA

IBM2T2

Descripció


Descripció

Realitzada en fosa dúctil, en gràfic esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.

  • Zona d'instal·lació: Classe B-125 segons EN 124. Grup 2. Voreres, zones per als vianants i superfícies similars, àrees d'estacionament i aparcaments de diversos pisos per a cotxes.
  • Revestiment: Pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
  • Superfície: Tapa metàl·lica amb relleu antilliscant.
  • Estabilitat: Tapa amb esquerda per facilitar la seva obertura.
  • TH70IBC amb tancament.
  • Obra civil: Marc hidràulic amb llengüetes per a una millor instal·lació en l'obra.
Veure més...