Hrm C2

THH44

Descripció

HRM C2 està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment en vorals i cunetes.

  • Pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
  • Tapa hormigonable.
  • Tapa amb esquerda per facilitar la seva obertura.
Veure més...