Braç Camprodon

IRCAM73

Descripció

Braç per a fixació a paret fabricat en acer S-235-JR galvanitzat, acabat en negre microtexturat.