Descripció

CAMBRA DE PROVA D’ENVELLIMENT ACCELERAT

Simulació de raigs ultraviolats a la pintura.

A BENITO realitzem proves d’envelliment accelerat reproduint els efectes nocius de la llum solar a la pintura.

Fem servir aquestes proves com a control de qualitat per a anàlisi i avaluació de discontinuïtats, porus i danys a la pintura o certs recobriments.

En què consisteix?

Les mostres sotmeses a aquesta prova s’insereixen en una cambra amb llum UV fluorescents per reproduir els efectes nocius de la llum solar. Tot i que la llum ultraviolada (UV) constitueix només al voltant del 5% de la llum solar, és responsable de gran part dels danys que la llum solar causa a les mostres exposades a la intempèrie.