Descripció

PROCÉS DEL TRACTAMENT DE LA FUSTA

Lignus és un protector decoratiu, fungicida, insecticida i hidròfug per a tot tipus de fustes tropicals, de gran durabilitat per a exterior.

El procés consisteix en:

  • Escatat i impregnant: en aquesta fase es neteja la fusta per posteriorment poder aplicar una primera capa d’impregnant, que aporta segellat de porus, adherència, protecció biocida i protecció UV. 
  • Lasur d'acabat: en aquesta fase s’apliquen dues capes de lasur, protector en base aquosa, la finalitat és protegir i embellir la fusta, a part d’aportar repel·lència a l’aigua. S’aplica un suau polit entre capa i capa.

Per a la fusta, oferim garantia únicament contra de la putrefacció. No es proveeix garantia per la durada dels tractaments de pintura perquè influeixen nombrosos factors. Per raons estètiques i funcionals, per tant, aconsellem una regular manutenció de les superfícies en fusta.

A BENITO disposem de pintura LIGNUS per aquest manteniment

PROTECTOR PER A MOBILIARI URBÀ.

Aplicable per a tot tipus de fusta. 

  1. El mobiliari urbà a mantenir haurà d’estar net de pols i brutícia, polir suaument la superfície de la fusta.
  2. Eliminar mitjançant escatat zones agrisadas o molt deteriorades, per facilitar una bona penetració i adherència del producte a la fusta.
  3. Aplicar LIGNUS per a fusta amb brotxa o pistola
  4. Deixar assecar un temps variable, normalment entre 2 i 12 hores, segons la quantitat, la manera d’aplicació i les condicions climàtiques.