Descripció

PROCÉS DEL TRACTAMENT DE LA FUSTA

El procés consisteix en:

  • Poliment i impregnant: es neteja la fusta per posteriorment poder aplicar una primera capa d’impregnant, que aporta seguretat de porus, adherència, protecció biocida i protecció UV.
  • Lasur d’acabat: s’apliquen dues capes de Lasur, protector en base aquosa, la finalitat del qual és protegir i embellir la fusta, a part d’aportar repel·lència a l’aigua. S’aplica un suau poliment entra capa i capa.

Per la fusta, oferim garantia únicament contra el podriment. No es proveeix garantia pe la durada dels tractaments de pintura perquè hi influeixen nombrosos factors. Per raons estètiques i funcionals, per tant, aconsellem un manteniment regular de les superfícies de fusta.

A BENITO disposem de pintura LIGNUS per a aquest manteniment.

PROTECTOR PER A MOBILIARI URBÀ

Aplicable per a tot tipus de fusta.

Lignus és un protector decoratiu, fungicida, insecticida, i hidròfug per a tot tipus de fustes tropicals, de gran durabilitat per a exterior.

  1. El mobiliari urbà a mantenir ha d’estar net de pols i brutícia. Polir suaument la superfície de la fusta.
  2. Eliminar mitjançant poliment zones grisoses o molt deteriorades per facilitar una bona penetració i adherència del producte a la fusta.
  3. Aplicar LIGNUS amb brotxa o pistola.
  4. Deixar assecar un temps variable, normalment entre 2 i 12 hores, segons la quantitat, el mètode d’aplicació i les condicions climàtiques.