Banc Ela Mini Mad

UM371LM2

Descripció

Banc fabricat amb seient de formigó armat hidròfug modelat, color blanc granític polit. Estructura d'acer inoxidable mat. Llistons de fusta tropical de secció 110 x 35 mm, tractada amb Lignus , protector fungicida, insecticida i hidròfug. Ancoratge recomanat: Mitjançant el seu propi pes.