Paperera Dara

PA694SMO

Descripció

Paperera fabricada en acer amb tractament Ferrus, procés protector que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en una galvanització, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color negre forja.
Cos amb barret i cendrer incorporat.

Ancoratge recomanat: Mitjançant quatre perns d'expansió M8 segons superfície i projecte.

Veure més...