Hide

VCC1

Descripció

Pantalla cobreix contenidors fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes.

 

Ancoratge recomanat: Mitjançant encast de 400 mm dels pals a terra.

 

Veure més...