Paperera Circular

PA600M

Descripció

Paperera fabricada amb cubeta abatible d'acer, amb dues franges de forats reservant un espai central per a major robustesa o possibles marcatges. Acabat amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster color gris RAL 7011.
Cubeta recolzada en estructura de tub de Ø40 mm amb base d'ancoratge i platines rectangulars amb dos forats de Ø12 mm per a la seva fixació en el sòl.

Ancoratge recomanat: Mitjançant perns d'expansió M8 segons superfície i projecte.

Veure més...