Paperera Salou

PA641

Descripció

Paperera fabricada amb estructura interior metàl·lica i exterior amb vint-i-quatre llistons de fusta tropical de secció 40 x 35 mm tractada amb el recobriment de triple capa amb Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug. Acabat color caoba. Cubeta d'acer galvanitzat. Ancoratge recomanat: Mitjançant tres perns d'expansió de M8 segons superfície i projecte.