Taula Picnik

VRM200SM

Descripció

Taula fabricada en fusta de pi tractada en autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits, insectes. Taulons de 1750 x 95 x 40mm.

Sabies que... la fusta natural “respira” és a dir, absorbeix i desprèn la humitat en ambient sec. Per tant, és normal que puguin aparèixer esquerdes en la fusta. No influencia per a res en la seva capacitat de resistència i la seva durabilitat.