Descripció

El formigó és el producte resultant de la barreja d’un aglomerant (generalment ciment, sorra, grava o pedra picada i aigua) que, al forjar i endurir adquireix una resistència similar a la de les millors pedres naturals.

El prefabricat de formigó comporta una sèrie d’avantatges en tots els sistemes constructius i dona com a resultat tot el potencial aplicatiu pràcticament insubstituïble que té avui en dia, tant per les seves condicions físico-mecàniques com per la seva facilitat de modelat i la seva adaptació a formes determinades.

NOTA: Les imatges aplicades són de caràcter il·lustratiu

Per tant, podem destacar els següents avantatges del prefabricat de formigó:

  • No requereix manteniment
  • És econòmic
  • Arquitectònic
  • Fàcil i ràpida instal·lació
  • Ecològic

De gran qualitat formal i funcional, la imaginació, la creativitat i l’harmonia amb l’entorn són les claus de l’èxit del nostre mobiliari urbà. Tanmateix, els nostres objectius compleixen amb gran mestria amb unes condicions funcional d’ús per ser útils.

Veure més...